آن کسی که با ایمان است آن کسی که دنبال اهداف است؛ آن کسی که حاضر است وجود خود را برای کشورش، برای اسلامش، برای آحاد ملتش با وجود خود، با استعداد خود، باجان و تن خود سرمایه گذاری کند او یک بسیجی است .   

در حقیقت وقتی بسیج در متن حرکت انقلاب اسلامی قرار گرفت لازمه آن آمادگی همه جانبه در همه صحنه ها بود:زیرا شکست در صحنه های نظامی ممکن بود زمینه های شکست در ابعاد فرهنگی و سیاسی را فراهم آورد.حرکت بسیج جهاد عظیمی بود که با خون پاک و مطهر جوانان بی اعادیی به دست آمد که از جانشان گذشته و شهادت را در آغوش گرفته و این مسئله ای نیست که با ادعا به دست بیاید بلکه این حضور آگاهانه و شجاهانه نشانی از ایمان قوی و عزمی راسخ برای دفاع از نظام اسلامی بود.امسال نیز در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی این آمادگی همه جانبه و حضور آگاهانه بیشتر از گذشته باید حفظ شود و ادامه پیدا کند.     

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 19 بهمن 1389    | توسط: نیلوفر آبی    |    |
نظرات()