حدیث شهادت شنیدنی است، حدیث دیدار است، دیدار دوست. آنها كه همیشه در حضور حق اند و آنان كه به دیدار یار رفته اند،گوش جانشان با حدیث شهادت اُنسها دارد، حدیث شهادت برای شهیدان شاهد نیست، برای ماندگان عاشق شهادت است تا آنان نیز در وقت نیاز با عشقی آتشین تر به جهاد برخیزند و از پیشروی به سوی دیار یار نهراسند و بر پرواز پروانگان كوی حق اندوهگین نباشند، پركشیدن بسوی فرشتگان آسمان افسوس و آه ندارد، پوسیدن و با پلیدان زمین زیستن غمبار و حسرت انگیز است.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 14 بهمن 1389    | توسط: نیلوفر آبی    |    |
نظرات()