لیله القدر سفره‌ای است برای همه بندگان خدا، امشب همه می‌آیند و پیشانی خضوع بر آستان قدسی حضرت دوست نهاده و طلب عفو و بخشش می‌نمایند، مبادا كسی ناامید باشد. حضرت رسول فرمودند: مردی را داخل جهنم كنند، پس در آنجا هزار سال معذب باشد، روزی فریاد كند كه یا منان یاحنان. خداوند به جبرئیل می‌فرماید: برو بنده مرا نزد من آور. پس جبرئیل او را بیاورد و در موقف پروردگار بدارد. پس خطاب الهی رسد كه جای خود را چگونه یافتی؟ عرض كند: بدمكانی بود. خطاب رسد: او را به جایی كه داشت برگردانید. آن بنده راه جهنم را پیش گیرد، روانه شود اما در این بین به پشت سر خود نگاه كند. خدای تعالی فرماید: چرا به عقب نگاه می‌كنی؟ عرض كند: چنین به تو امید داشتم كه چون مرا از جهنم بیرون آوری، دیگر به آنجا برنگردانی. خطاب می‌رسد كه او را برگردانید و به بهشت ببرید.

شب‌های قدر دوباره از راه می‌رسند و درهای بخشش باز می‌شود، ناامید نباید بود.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 7 شهریور 1389    | توسط: نیلوفر آبی    |    |
نظرات()