خدایم : دیگر چه بگویم در پیشگاه تو...

الهی ضعیفان را پناهی ـ قاصدان رابرسر راهی ـ چه عزیز است آنکس که تو خواهی...

ای کریمی که بندگان را غیر تو دست آویز نیست ـ نگاه دار تاپریشان نشویم و در راه آر تا سرگردان نشویم...

الهی : اگر طاعت بسی ندارم ـ در هردو جهان جز تو کسی ندارم...

الهی : گهی بخود نگرم گویم از من زارتر کیست ـ گهی بتو نگرم گویم از من بزرگوارتر کیست...

الهی یک دل پردرد دارم و یک جان پر زجر ـ خداوندا این بیچاره را چه تدبیر؟

الهی:هرکس را آتش در دل است و این بیچاره آتش در جان...

الهی: بحق آنکه تو را هیچ حاجت نیست رحمت کن برآنکه او را هیچ حجت نیست.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 شهریور 1389    | توسط: نیلوفر آبی    |    |
نظرات()